Kūrėjo keliai nežinomi. Net ir pačiam Kūrėjui l Lila: slaptas Demiurgo žaidimas

Norime tikėti, kad niekas neįvyksta be priežasties ir net absurdiškiausi įvykiai yra paslaptingo Kūrėjo plano dalis. O jei mūsų kančios ir pergalės tėra beprasmiai atsitiktinumai? Iš įvairių žanrų sunarstytas spektaklis “Lila: slaptas Demiurgo žaidimas” priverčia abejoti Kūrėjo neklystamumu ir gyvenimo prasme. Demiurgas savo netvarkingoje dirbtuvėje sukuria pasaulį ir apgyvendina jį žmonėmis. Vis tik Kūrėjas apviliantis.…